Dřevěné kostely České republiky

Úvod Mapa kraje Seznam kostelů Rok výstavby Odkazy Mapa stránek
Foto kostela

Velká Lhota
evangelický (toleranční) kostel

V roce 1781 vydal císař Josef II. tzv. Toleranční patent, který ukončil pronásledování protestantů. O rok později se v Hrubé (Velké) Lhotě ustavil evangelický sbor.  Bohoslužby se zprvu konaly ve stodole Jiřího Fabiána, později byl v nesnadných podmínkách tíživé chudoby zbudován dřevěný kostel. Je srouben ze silných smrkových klád a obklopen ze dvou stran „podsíňkem“.
Interiér je prostý, bez obrazů a soch, okna jsou jednoduchá. Chrám není vytápěna nemá žádné umělé osvětlení. Dnes je pod ochranou státní památkové péče jako jediný kostel u nás s původními základními rysy tolerančních kostelů (lavice soustředěné kolem oválného stolu, kazatelna na delší straně proti hlavnímu vchodu atd.). Rovněž švabachem psané citáty z Písma svatého na černých oválných tabulích po obou stranách kazatelny a citát z evangelia Matoušova uprostřed stropu, jsou původní. První bohoslužby se zde konaly   na Petra a Pavla v roce 1783.
Kostel je dodnes „živý“ – konají se v něm každou neděli bohoslužby, dále křty, svatby, pohřby a koncerty.

FOTOGALERIE

Předchozí kostel Obrázek kostela Další kostel  
Tyto stránky vytvořil  Josef Šebetovský Copyright © 2007-2023