Dřevěné kostely České republiky

Úvod Mapa kraje Seznam kostelů Rok výstavby Odkazy Mapa stránek
Foto kostela

Valašské Meziříčí
kostel Nejsvětější Trojice

Kostel svaté Trojice je ranně renesanční stavba, kterou tvoří polygonálně ukončený zděný presbytář s kaplí a sakristií a roubená loď s ochozem. První písemná zmínka je z roku 1605 a hovoří o opravě oltáře, další se zmiňují o tom, že řeznický cech věnoval kostelu obraz Nejsvětější Trojice a měšťan Krčmář hlavní oltář. Kostel byl zbudován za hradbami města a byl v 17. a 18. století hřbitovním kostelem. Od roku 1693 se stal také poutním kostelem s tradicí svatotrojických poutí.
V dobách třicetileté války byl několikrát vypálen a požár jej poškodil také v závěru 19. století. Od roku 1904 sloužil k bohoslužbám studentů gymnázia, v roce 1919 byl zrušen hřbitov a rozebrána zeď kolem něj. K liturgickým obřadům přestal kostel sloužit v padesátých letech 20. století a v roce 1953 byl předán městu pro muzejní účely. Od roku 1968 jej spravovalo Valašské muzeum v přírodě, po něm Vlastivědné muzeum, které zde vybudovalo lapidárium, jehož nejstarším exponátem je nástěnný náhrobník Magdaleny Žernovské z roku 1584. Od roku 1981 se zde příležitostně konávaly koncerty.

FOTOGALERIE

Předchozí kostel Obrázek kostela Další kostel
Tyto stránky vytvořil  Josef Šebetovský Copyright © 2007-2023