Dřevěné kostely České republiky

Úvod Mapa kraje Seznam kostelů Rok výstavby Odkazy Mapa stránek

Suchá Rudná
kaple Nejsvětejší Trojice

Dřevěná kaple zasvěcená Nejsvětější Trojici, stojí uprostřed obce Suchá Rudná na mírném svahu. Zčásti je obklopena živým plotem a zbytkem dřevěného plaňkového plotu. Kapli postavila zdejší obec v roce 1720. Benedikce – žehnání spojené s vyjmutím osob  a věcí z okruhu nepřátelských bohu – byla provedena v roce 1739. Prohlédnutí kaple spojené s vizitací proběhlo v roce 1767, údajně prostřednictvím faráře z Veselí. V kapli byl tehdy jeden oltář, několik parament, na malém chóru varhanní pozitiv a ve věžičce jeden malý zvonek.
Kaple má podobu jednoduché obdélné roubené stavby, zakončené trojbokým závěrem. Presbyterium není od lodi výrazněji odděleno. Poměrně strmá šindelová střecha má uprostřed hřebenu nasazen vysoký a štíhlý osmiboký sanktusník s jednoduchou bání, která je nad  makovičkou zakončená plechovým praporcem.
Během 1. světové války byl zvon z kaple použit pro válečné účely. Proto byl v roce 1921 na kapli instalován nový (současný) zvon Barbara, na nějž se složili místní občané. Kaple byla využívána na bohoslužby, svatby i úmrtí do začátku 70. let 20. století. Začátkem 80. let 20. století byla kaple pro nezájem ze strany církve odsvěcena a vnitřní majetek církve byl deponován. pro nedostatek financí na nutné opravy kaple chátrala, bylo zjištěno i opakované násilné vniknutí do kaple. V letech 1987, 1988 a 1997 byla kaple postižena místními povodněmi. V roce 2004 bylo založeno občanské sdružení, které se rozhodlo kapli opravit.

FOTOGALERIE

Předchozí kostel Obrázek kostela Další kostel
Tyto stránky vytvořil  Josef Šebetovský Copyright © 2007-2023