Dřevěné kostely České republiky

Úvod Mapa kraje Seznam kostelů Rok výstavby Odkazy Mapa stránek

Slavoňov
kostel svatého Jana Křtitele

Kostel svatého Jana Křtitele ve Slavoňově byl postaven v roce 1553 Janem Koltačkou. Původně byl kostel zasvěcen svatému Martinovi, avšak v roce 1683 bylo zasvěcení změněno na svatého Jana Křtitele a současně byl instalován nový oltář svatého Jana Křtitele.
Půdorys stavby je tvořen nepravidelnou obdélníkovou lodí, se zúženým kněžištěm orientovaným na východ. Naproti kněžišti je přes celou šířku kostelní lodě vystavěn kůr s varhany. Ve vstupu do kostela je předsíň se sníženým stropem, přistavěná roku 1705. Střecha je valbová, stupňovitá, pokrytá šindelem. Ve vrcholové části stavby je malá kupolovitá zvonička opatřená zvonem. Okna stavby jsou různých velikostí a jsou umístěna v různých výškách. V severní části je ke kněžišti přistavěna malá sakristie.
Původní nástěnné malby v kostele byly během staletí přemalovávány a dokonce i zabíleny, ale po rekonstrukci v letech 1970-1974 byly opět obnoveny.
Největší zásluhu na nynějším dobrém stavu kostela má dlouholetý kostelník Václav Suchánek (1910 – 2000) ze Slavoňova. Působil ve zdejším kostele od roku 1935 až do své smrti. Za jeho působení bylo třeba kostel zachránit, když v padesátých letech byl do jedné poloviny napaden houbou. Jeho aktivitou se podařilo vždy materiál opatřit, a zařídit výměnu mnoha trámu. Za jeho působnosti byla také vyměněna střecha na kostele a márnici, vyměněna podlaha kostela, obnoveny historické malby, opraveny varhany atd..

FOTOGALERIE

Předchozí kostel Obrázek kostela Další kostel  
Tyto stránky vytvořil  Josef Šebetovský Copyright © 2007-2023