Dřevěné kostely České republiky

Úvod Mapa kraje Seznam kostelů Rok výstavby Odkazy Mapa stránek
Foto kostela

Rožnov pod Radhoštěm
kostel svaté Anny

Kostel byl postaven v letech 1939 - 1941 v areálu dřevěného městečka rožnovského skanzenu. Předlohou byl kostel z Větřkovic, který však v roce 1887 lehl popelem. Kostelní věž však není kopií věže větřkovického kostela, ale připomíná věž dřevěného kostela v Tiché, který taktéž vyhořel, a to v roce 1964.
Kolem kostela je dřevěný ochoz s kamennými křtitelnicemi, kovovými a dřevěnými kříži a ohořelými kovanými dveřmi z již zmiňovaného kostela v Tiché. Kostel je obklopen hřbitovem a parkánovým plotem. Hřbitov, zvaný Valašský Slavín, má ve své starší části přenesené náhrobky fojtů z Hutiska a Solance, náhrobky prostých lidí a frýdlantské lité kříže. Starý hřbitov je doplňován hroby a náhrobky významných valašských kulturních pracovníků.
V síni kostela je kamenná nádoba na svěcenou vodu a zpovědnice, jež stávala původně v dřevěném kostele v Tiché. V sakristii kostela lze vidět mešní roucha. Na kamenném náhrobním kamenu, připevněném na zeď sakristie, je napsána legenda o nešťastné smrti mladé nevěsty Alžběty Vaňkové v roce 1662. Před sakristií stojí kamenný anděl.
V presbyteriu jsou čtyři barokní obrazy a dále korpus z majetku někdejšího dřevěného kostela v Rožnově. Obraz po levé straně oltáře od akademického malíře Františka Hlavici představuje Svatou Annu jako vychovatelku Panny Marie. Obě světice jsou vymalovány ve valašském kroji.
Před kněžištěm je po pravé straně kamenná křtitelnice, po stranách lavic pak cechovní postavníky. Každé sdružení řemeslníků, cech, mělo nejen své pevné postavení ve společnosti, ale také stálé místo v kostelních lavicích. Na cechovních postavnících lze vidět znaky řezníků, kovářů, krejčích i tkalců. Na stěnách visí cyklus obrazů "Křížová cesta".

FOTOGALERIE

 
Foto kostela

Rožnov pod Radhoštěm
evangelický kostel

Dřevěný evangelický kostel byl vystavěn v letech 2008 - 2009  v areálu Valašské dědiny Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Předlohou stavby byl evangelický (toleranční) kostel, který byl postaven v roce 1786 v obci Huslenky  (okres Vsetín) na základě tzv. "Tolerančního patentu", vydaného v roce 1781 císařem Josefem II.. Tento dokument ukončil pronásledování protestantů a umožnil praktikování dalších tří křesťanských vyznání - augšpurského (luterské), helvetského (kalvínské) a řeckopravoslavného (tzv. nesjednocení Řekové). Bohoslužby těchto trpěných církví mohly mít jen soukromý ráz. Jejich kostely musely stát mimo hlavní ulice, nesměly mít věže, zvony ani jiné zjevné prvky sakrálních staveb. Evangelický kostel v Huslenkách zanikl již koncem 19. století. Před vlastním zánikem kostela jej navštívil architekt Dušan Jurkovič, který celou stavbu zdokumentoval - jen díky této dokumentaci bylo možno postavit repliku kostela.
Jde o jednolodní halový objekt s valbovou střechou bez věže a zvonu. Interiér představuje strohou luterskou modlitebnu s oltářem a stolem Páně.

FOTOGALERIE

 
Foto kostela

Rožnov pod Radhoštěm
evangelický kostel

O zbudování kostela  či modlitebny pro rožnovskou kazatelskou stanici se uvažovalo již od roku 1928, kdy byl pro budoucí stavbu zakoupen pozemek. Po mnoha neúspěšných pokusech o realizaci stavby bylo až v dubnu 1952 vydáno povolení ke stavbě podle návrhu pražského architekta B. Bareše. Kostel byl dokončen a posvěcen 5. července 1953.
Dřevo na desky a stěnovce se nejvíce řezalo na Prostřední Bečvě, na pile bratrů Solanských. Celý vnitřek kostela – obklady, okna, dveře, kazatelnu, stůl Páně, lavice, pavlač, schody – vyráběl člen sboru, stolař Kraus ze Stříteže.
Rožnovský evangelický kostel je roubená stavba obdélníkového půdorysu s polygonálním přístavkem přiléhajícím k pravoúhlému závěru, zbudovaná na podezdívce z pískovcových kvádrů. Sedlová střecha se štíhlým jehlancem na hřebeni a s protažením neseným dřevěnými pilíři po celém obvodu je kryta šindelem. Do kostela se vstupuje čtyřkřídlými dveřmi v ose průčelí. Předsíň je oddělena od kostelní lodi prosklenou stěnou, v níž jsou prosklené čtyřkřídlé vstupní dveře. Vnitřní prostor kostela má dřevěný strop s konstrukcí vazníků, obložených dřevem. Je osvětlen trojdílnými bočními okny a pásem vikýřových oken ve střeše. Závěr presbytáře tvoří vpadlina s obloukovým zakončením s klenákem, zdobená malovaným textem apoštolského vyznání víry a bratrským symbolem beránka. Autorem výzdoby je Jiří Zejfart. U stěn z modřínového dřeva jsou vestavěné lavice na kamenných pilířích. Kruchta kostela má mírně konvexně vypjatou předprseň tvořenou dřevěnými sloupky.

FOTOGALERIE

Předchozí kostel Obrázek kostela Další kostel
Tyto stránky vytvořil  Josef Šebetovský Copyright © 2007-2023