Dřevěné kostely České republiky

Úvod Mapa kraje Seznam kostelů Rok výstavby Odkazy Mapa stránek

Maršíkov
kostel archanděla Michaela

Dřevěný kostel sv. archanděla Michaela v Maršíkově je vzácnou památkou lidového stavitelství se zachovaným původním interiérem a s vybavením uhotoveným převážně ze dřeva. Obdobně jako o kostele v Žárové o něm lidová tradice tvrdí, že byl postaven z materiálu z tehdy strženého dřevěného kostela ve Velkých Losinách. Kostel stojí uprostřed obce na volném prostranství, kde se kdysi rozkládal místní hřbitov.  Stavba kostela byla dokončena v roce 1609, o rok dříve než v Žárové.
Dřevěná roubená stavba má vysokou a strmou valbovou střechu, pokrytou šindelem. Nad lodí ve hřbetu střechy je usazena malá dřevěná věž – sanktusník s cibulovitou bání. Kněžiště je uzavřeno polygonálně a překryto nižší střechou. Prostorná loď je 14 metrů dlouhá a 11 metrů široká, v rozích je sroubena na rybinu. Hloubka kněžiště je přibližně 7,5 metru a je také postaveno stejnou technikou. K levé stěně kněžiště je přiroubena sakristie.
V interiéru jsou stěny kostela obloženy deskami, jejichž spáry překrývají hoblované latě. Prkna jsou zdobena renesančním ornamentem, provedeným přes šablony v hnědočervené a temně šedé barvě. Loď kostela má plochý strop členěný kvadratickými obrazci z přibitých lišt, které připomínají štukovou výzdobu renesančních stropů. Kněžiště je naproti tomu zaklenuto dřevěnou, poněkud stlačenou valenou klenbou. Její povrch je zdoben mělkými dřevěnými kazetami na jižní straně probrán dvěma lunetami, v nichž jsou boční okna presbytáře. Trámový strop nad lodí podpírají dva mohutné sloupy. Vzadu v lodi je nízká dřevěná kruchta lichoběžníkového tvaru, kterou nese šest vyřezávaných sloupků. Obvodové stěny zdobí v půlce jejich výšky lišta zdobená vrubořezem, obdobná se opakuje těsně pod stropem.
V interiéru kostela zaujmou tři barokní až rokokové oltáře, netabulového typu, které pocházejí až z 18. století. Hlavní oltář, který je zasvěcen patronovi, obsahuje vkomponovaný obraz archanděla Michaela, namalovaný významným malířem moravského baroka Ignácem Raabem. Postranní oltáře nesou obrazy sv. Jana Nepomuckého a Panny Marie. Obětní stoly (mensy) u oltářů mají sarkofágový tvar. Na kruchtě je umístěn cenný  funkční varhanní pozitiv, který je bez pedálů a má šest manuálových hlasů.

FOTOGALERIE

Předchozí kostel Obrázek kostela Další kostel
Tyto stránky vytvořil  Josef Šebetovský Copyright © 2007-2023