Dřevěné kostely České republiky

Úvod Mapa kraje Seznam kostelů Rok výstavby Odkazy Mapa stránek

Liberk
kostel svatého Petra a Pavla

Kostel postavil v letech 1691 - 1696 hrabě Norbert Libštejnský z Kolowrat. Dřevěný jednolodní kostel byl vysvěcen rychnovským děka­nem Karlem Horetickým (Horeckým). Od svých počátků byl liberský kostel dvojjazyčný - tedy česko-německý, protože do farnosti patřily tři německé vesnice - Prorubky, Hláska a Rampuše, dočasně i Bělá.
Dřevěný kostel potřeboval častější opravy. Tak například v letech 1800 - 1802 dřevěné stěny, které sahaly až k zemi, prohnily. Ustavená komise doporučila rozebrat zvonici a sundat zvony. Do výše jednoho metru vznikla podezdívka a stěny byly pokryty šindelem. Po stranách pod kruchtami přibyla nová okna, opravy se dočkala i zvonice. Dále například v roce 1826 získal kostel novou šindelovou střechu a v roce 1839 se opravila střešní krytina a podlaha sakristie. Vznikla i nová střecha nad presbyteří a sloup u věže s umíráčkem.
Oprava kostela do dnešní podoby byla ukončena 30. června 1914, krátce před vypuknutím 1. světové války. Ta liberskému kostelu vzala dva velké zvony ze zvonice, dvanáct velkých cínových svícnů a velkou cínovou věčnou lampu.
V interiéru jednolodního kostela najdeme tři oltáře - hlavní a dva vedlejší, kazatelnu, kruchtu a varhany, dva kůry pro lid, křtitelnici, korouhve, obrazovou a sochařskou výzdobu. Shora je vše uzavřeno kazetovým stropem. Hlavní oltář je vysvěcen ke cti sv. apoštolů Petra a Pavla. Nad hlavním oltářem visí dva obrazy od neznámých autorů - Proměnění Páně a vyobrazení Panny Marie. Po stranách jsou umístěny dřevené sochy apoštolů Petra a Pavla od Ferdinanda Stuflessera z tyrolského Gródenu a rovněž dřevěné sochy svatého Václava a svatého Jana Nepomuckého od vídeňského dvorního sochaře a liberského rodáka Filipa Jakuba Prokopa. Oltáře zdobí například obrazy Panny Marie, svatého Jana Nepomuckého či Nejsvětější Trojice. Nad triumfálním obloukem je umístěno 12 obrazů svatých apoštolů. Uprostřed tohoto seskupení visí dřevený kříž se Spasitelem. Křížovou cestu, původně asi z konce 18. století, přemaloval v roce 1860 Václav Novotný z Rychnova nad Kněžnou. Obrazové výjevy zdobí i barevné korouhve. Křtitelnice ve tvaru kalicha pochází snad z roku 1693. Víko ozdobil v roce 1770 Filip Jakub Prokop řezbou nazvanou Kristův křest. Stejný autor zkrášlil zdejší kostel i dalšími řezbami, varhany ozdobil sousoším Nanebevzetí Panny Marie s hrajícími andělíčky.
Při svém založení na konci 17. století kostel ale varhany neměl a později se používalo harmonium. Existence varhan byla doložena pouze několika záznamy o opravách. Na počátku 20. století sjednal jednu opravu farář Pohl s varhanáři z Krnova, kteří tenkrát vytvořili prakticky nový nástroj. Další úpravy provedl varhanář Václav Polaček z Rychnova nad Kněžnou. Přidal i jeden manunál a čtyři rejstříky. Slavnostní vysvěcení se uskutečnilo 22. listopadu 1936. Na počátku 21. století byla provedena další generální oprava varhan.

FOTOGALERIE

Předchozí kostel Obrázek kostela Další kostel  
Tyto stránky vytvořil  Josef Šebetovský Copyright © 2007-2023