Dřevěné kostely České republiky

Úvod Mapa kraje Seznam kostelů Rok výstavby Odkazy Mapa stránek

Karlova Studánka
kaple svatého Huberta

Nad jihozápadním okrajem Karlovy Studánky, v někdejší osadě zvané Hubertov, stojí drobná dřevěná kaple, zasvěcená svatému Hubertovi. Ortogonální, plochostropí kaple s šindelovou helmicí a malou lucernou má deštěné stěny, okna jsou s půlkruhovým záklenkem. Vstup do kaple je obdélným portálkem, nad kterým je oválné okno. Kaple údajně vznikla v letech 1757 – 1758. Nad novodobou oltářní mensou je predela  barokního oltáře. Obraz sv. Huberta, který je zavěšen nad hlavním oltářem, namaloval v roce 1758 Jan Kryštof Handke. Z doby postavení kaple pochází také malba na stropě, která představuje hold venkovského lidu sv. Trojici. Na bočních stěnách kaple jsou zavěšeny další obrazy neznámých autorů, které do kaple věnovali vrchnostenští úředníci na panství řádu německých rytířů. Všechny obrazy jsou opatřeny letopočtem 1758 a jménem  nebo iniciálami donátora. interiér kaple je také vyzdoben mnoha lidovými vyobrazeními bývalých hubertovských železných hutí.

FOTOGALERIE

Předchozí kostel Obrázek kostela Další kostel
Tyto stránky vytvořil  Josef Šebetovský Copyright © 2007-2023