Dřevěné kostely České republiky

Úvod Mapa kraje Seznam kostelů Rok výstavby Odkazy Mapa stránek

Kozojedy
kostel svatého Václava

První zmínka o dřevěném kostelu v Kozojedech pochází z roku 1368. Nynější podobu získal v roce 1689, roku 1803 pak byl omítnut - jedná se tedy o dřevěnou roubenou stavbu, byť to na první pohled tak nevypadá.
Kostelní loď je obdélníkového tvaru, uzavřená trojbokým presbytářem, na opačné straně kostelní lodi je trojramenný kůr (kruchta). Strop lodi i presbytáře je prkenný, kazetový, zdobený malbou. Malbou je zdoben i kůr a lavice. Hlavní oltář a kazatelna pochází z roku 1722, postranní oltáře pak z roku 1718. Celá stavba je kryta šindelem, sanktusník má jehlancovou stříšku.
Poblíž kostela stojí dřevěná zvonice osmiúhelníkového půdorysu, taktéž krytá šindelem, pocházející ze stejného období jako kostel.

FOTOGALERIE

Předchozí kostel Obrázek kostela Další kostel  
Tyto stránky vytvořil  Josef Šebetovský Copyright © 2007-2023