Dřevěné kostely České republiky

Úvod Mapa kraje Seznam kostelů Rok výstavby Odkazy Mapa stránek

Hradec Králové
kostel svatého Mikuláše Divotvorce

Roubený, původně pravoslavný kostel, zasvěcený svatému Michaelu archandělu byl postaven v letech 1502–1510 ve východoslovenské obci Habura u Medzilaborců. Roku 1740 byl prodán a přestěhován nedaleké vsi Malá Polana, kde byl v roce 1759 zasvěcen svatému Mikuláši Divotvorci. Kostel zde patřil řeckokatolické církvi a svému účelu sloužil až do roku 1915, kdy byl silně poničen za první světové války. Opraven byl až po vzniku Československa, ale od konce dvacátých let dvacátého století nebyl využíván, protože v Malé Polaně byl postaven kostel kamenný. V roce 1934 byl stav kostela velmi špatný a hrozil jeho zánik. Kostel byl proto nabídnut k odkoupení do Hradce Králové. Zastupitelstvo Hradce Králové schválilo na návrh starosty města Josefa Pilnáčka koupi za dvanáct tisíc korun československých . Kostel byl během května a června 1935 rozebrán a přepraven po železnici do Hradce Králové. V létě 1935 byl kostel umístěn v Jiráskových sadech a po drobných úpravách byl 28. října roku 1935 slavnostně otevřen jako památka padlých československých legionářů za první světové války. V současné době je kostel majetkem města a slouží Pravoslavné církvi.
Kostel tvoří třídílná dřevěná budova krytá šindelem. Nad každou částí budovy je věžička, zakončená dřevěnou kopulí. Interiér kostela je bohatě zdoben množstvím obrazů svatých, tzv. ikonostasů. Areál kostela je oplocen původním ohrazením s šindelovou korunou, vlevo od kostela stojí dřevěný kříž se symboly umučení Krista.

FOTOGALERIE

 

Hradec Králové
kostel svatého Jana Křtitele

Na kopci sv. Jana, 4 km jižně od Hradce Králové stojí dřevěný kostel Svatého Jana Křtitele s dřevěnou zvonicí. Původní kostelík byl vystavěn r. 1530 hradeckým měšťanem Lukášem Hostovským z Hostovic „ke cti a chvále Pána Boha všemohoucího a památce mistra Jana Husi, mistra Jeronýma z Prahy a jiných věrných Čechů“. První zmínka o samostatně stojící zvonici pochází z roku 1583, kdy byl pro ni ulit zvon. V pobělohorské době byl kostel i se zvonicí opuštěn a postupně chátral. Roku 1659 byl kostel znovu vysvěcen, zásadních oprav se však dočkal až v letech 1675 - 1692, kdy přešel pod správu jezuitského řádu. V letech 1858-1859 byly oba objekty díky příspěvkům dobrovolníků obnoveny a kostelík nově pokryt (nové dřevěné loubí).
Zvonice je osmiboká celodřevěná stavba s oddělenou štenýřovo-vzpěradlovou konstrukcí přecházející do čtvercové zvonové věže, stupňovitě zastřešené. Nosná konstrukce je kombinací dvou základních typů, a to vývojově starší konstrukce štenýřové a mladší konstrukce vzpěradlové. Po zvonu z roku 1583 do zvonice přibyly další dva v letech 1609 a 1847.

FOTOGALERIE

Předchozí kostel Obrázek kostela Další kostel  
Tyto stránky vytvořil  Josef Šebetovský Copyright © 2007-2023