Dřevěné kostely České republiky

Úvod Mapa kraje Seznam kostelů Rok výstavby Odkazy Mapa stránek
Foto kostela

Hněvošice
kostel svatého Petra a Pavla

Na severozápadním okraji obce Hněvošice stojí barokní dřevěný kostel, který byl vybudován v roce 1730, nákladem tehdejšího dobrodince Johana Rudolfa Žarovského ze Žarova, který na stavbu kostela věnoval 100 rýnských zlatých. Stavba má mohutný roubený srub kostelní lodi, který přechází bez výraznějšího oddělení v trojboce ukončené kněžiště. K jižní stěně kněžiště přiléhá čtyřboká sakristie. Kostelní loď je takřka čtyřboká, je do ní vestavěna příčná trojkřídlá tribuna nesená trámovými pilíři. V ose západního průčelí předstupuje předsíň a nízká zvonice.  Zařízení je většinou dobové a pochází z doby výstavby kostela. Ve věži je zavěšen pozdně gotický zvon.
Mezi lety 1842 – 1857 byl kostel svatého Petra a Pavla obnoven v interiéru, kdy také kostel opatřili kamennou podezdívkou, šindelem pokryli novou střechu a znovu vystavěli sanktusník. Většina zařízení pochází  převážně z třicátých let 18. století a má poněkud rustikální charakter. Hlavní oltář má sloupový retabulus s obrazem sv. Trojice, po stranách jsou sochy sv. Petra a Pavla z druhé poloviny 19. století. V nadstavci oltáře je starší obraz Madony s dítětem. Boční oltáře po stranách lodi mají retabuly akantového tvaru. První nese obrazy Klanění sv. Tří králů a v nadstavci obraz Boha otce, druhý obraz sv. Jana Nepomuckého a v nadstavci obraz sv. Anny s P. Marií. K původnímu vybavení z doby výstavby kostela patří také přízední kazatelna se čtyřbokým řečništěm, v jehož parapetu jsou dřevořezby čtyř evangelistů.
V současné době (tj. v letech 2007 – 2008) prochází kostel další rozsáhlou rekonstrukcí, při které bude plechová střecha nahrazena doškovou a dojde k restaurování oltáře, obrazů a celého interiéru.

FOTOGALERIE

  Předchozí kostel Obrázek kostela Další kostel
Tyto stránky vytvořil  Josef Šebetovský Copyright © 2007-2023