Dřevěné kostely České republiky

Úvod Mapa kraje Seznam kostelů Rok výstavby Odkazy Mapa stránek

Deštné v Orlických horách
poutní kaple blahoslavené Panny Marie

Poutní kaple blahoslavené Panny Marie v Dříši nedaleko Deštného v Orlických horách, byla postavena a vysvěcena v roce 1809. Kaple byla celodřevěná, s malým oltářem a mariánským obrazem.
V roce 1870 byla u této kaple vysvěcena křížová cesta. Ke kapli byla v roce 1874 přistavěna sakristie, v dalších letech pak byla kolem oltáře položena kamenná dlažba a následně byla celá kaple vydlážděna pískovcovými deskami. Následovalo zakoupení varhan, zvýšení a oplechování věže, zhotovení vnitřních omítek a zavěšení obrazu "Korunovace Panny Marie" nad vchod. V roce 1891 byly po obou stranách oltáře instalovány sochy svaté Anny a Panny Marie a socha svatého Jáchyma.
Následné světové války a nezájem komunistického režimu o tuto dřevěnou sakrální památku způsobily, že v závěru 20. století kapli hrozilo zřícení a její okolí včetně křížové cesty bylo zcela zdevastováno.

V roce 1990 byla kaple zbourána a na nové základové desce byla postavena zděná kaple, tvarem a vnějším dřevěným obložením napodobující tu původní. Nový krov byl osazen původními věžičkami. Nová kaple byla vysvěcena v červnu roku 1996.

FOTOGALERIE

Předchozí kostel Obrázek kostela Další kostel  
Tyto stránky vytvořil  Josef Šebetovský Copyright © 2007-2023