Dřevěné kostely České republiky

Úvod Mapa kraje Seznam kostelů Rok výstavby Odkazy Mapa stránek

Broumov
kostel Panny Marie

Hřbitovní kostel Panny Marie byl vystavěn v roce 1177. Po obléhání a plenění města husity a požáru v roce 1449 byl přestavěn v roce 1450 do (zhruba) dnešní podoby. Krov a věž byly upraveny později. V 18. století byl kostel doplněn o barokní krytý ochoz, mírně vyvýšený vůči okolnímu terénu..
Celodřevěná jednolodní stavba orientovaná k východu stojí na nízké kamenné podezdívce. Střeše vévodí štíhlá osmiboká věž, presbytář je pravoúhle uzavřený, interiér osvětluje po obvodu 15 oken. Na trámovém stropu je částečně zachovaná barevná výzdoba z poloviny 15. století. Hlavní oltář je rokokový, se soškou Panny Marie ze začátku 16. století, na stěnách jsou částečně zachované gotické ornamenty a obraz Broumova z roku 1609. Na vnějších stěnách kostela můžeme najít nápisy až několik set let staré.
Dřevěný kostel Panny Marie v Broumově je nestarším dřevěným kostelem na území České republiky.

FOTOGALERIE

Předchozí kostel Obrázek kostela Další kostel  
Tyto stránky vytvořil  Josef Šebetovský Copyright © 2007-2023