Dřevěné kostely v zahraničí

 
Foto kostela

Kamieńczyk - Polsko
kostel svatého Michala archanděla

Polská obec Kamieńczyk byla založena roku 1564 rodem Tschirnhausů a nachází se nedaleko Klášterce nad Orlicí, cca 1 km za státní hranicí, na souřadnicích 50°7'10.999"N, 16°38'34.7"E .
Nejcennější památkou v obci je dřevěný barokní kostel sv. Michala archanděla - nejstarší ze čtyř dřevěných kostelů nacházejících se v oblasti Klodzko. Kostel byl vystavěn v roce 1710 jako evangelický kostel u starého hřbitova pocházejícího z roku 1599. Zpočátku plnil funkci předpohřebního kostela. Jde o jednolodní stavbu s odděleným presbytářem a s barokní kopulovou věží.
Nejcennějším exemplářem  interiéru kostela je polychromovaný obraz z roku 1734, připisovaný pražskému malíři Antonínu Ferdinandu Veitovi. Na chóru naproti oltáře se nachází lidová polychromovaná řezba z poloviny 18. století, představující sv. Annu Samotřetí. Nad dveřmi sakristie je řezba Matky Boží s dítětem z poloviny 18. století. V presbytáři je umístěn pozdněbarokní oltář (z roku 1720), uprostřed něhož je zobrazena figura  patrona kostela. Oltář byl zakoupen ve starém kostele v Lichkově v Čechách a převezen do vsi Kamienczyk mezi léty 1740-43. Oltář odpovídá architektonické formě a je vyhotoven z polychromovaného dřeva. Zároveň byla v Lichkově zakoupena a do vsi převezena pozdněbarokní ambona z roku 1734. Za zmínku také stojí ze stropu visící barokní svícen slavné Matky Boží s dítětem se svíčkami.
V letech 1934-35 došlo k rekonstrukci kostela. Tehdy byl před kostel umístěn kamenný kříž, vyměněny zničené trámy rozšířena sakristie a narovnána věž. Střecha kostela byla pokryta novým šindelem, interiér byl obohacen novým polychromem a malbou na skle s motivem křížové cesty (od Herberta Blasche z Bystrzy Klodskiej). Vesnické a okolní obyvatelstvo se snažilo kostelík zachránit a ujalo se péče o něj.

 

FOTOGALERIE

    Obrázek kostela  
Tyto stránky vytvořil  Josef Šebetovský Copyright © 2007-2023