Dřevěné kostely České republiky

Úvod Mapa kraje Seznam kostelů Rok výstavby Odkazy Mapa stránek

Podlesí
kaple svatého Josefa

Roku 1748 postavená otevřená dřevěná kaple sloužila nejprve jako zvonice s věžičkou. Téhož roku nechal bruntálský purkrabí ve Vratislavi ulít a posvětit zvon ke cti sv. Jana, Karla Boromejského a Kristiána. V roce 1776 obec kapli přestavěla – zvětšila, vyzdobila, doplnila varhanami i liturgickým vybavením, takže objekt se definitivně změnil v kapli s pravidelnými bohoslužbami.
Od roku 1820 působilo v kapli růžencové bratrstvo a kostelní spolek, zřízený obcí pro správu kaple. V roce 1842 věžičku kaple nadstavili a zakryli šindeli, za účelem zřízení nové dlaždicové podlahy byla kaple podezděna a uvnitř vybílena. O 5 let později přibylo pro kůr14 lavic, opravila se hřbitovní zeď a roku 1848 ulil zvonař Stanke z Olomouce pro tuto kapli druhý zvon. Když v roce 1856 starý zvon rozpukl, byl v roce 1862 přelit zvonařem Wolfgangem Straubem z Olomouce.
Roku 1858 dosloužily i staré varhany, za několik měsíců zbudoval nové Engelbert Klos z Andělské Hory. Finanční těžkosti však způsobily, že roku 1860 převzala od obce Podlesí správu kaple fara ve Staré Rudné náležející Řádu německých rytířů.
Během 1. světové války došlo k zrekvírování zvonů pro válečné účely, nový zvon pořídila obec v roce 1930 ke cti sv. Josefa.
Po roce 1945 v souvislosti s vysídlením převážně německého obyvatelstva ze zdejší obce, se na hřbitově přestalo pohřbívat a později byl zcela zrušen. Od konce války chátrající kapli se podařilo zachránit a na svatodušní svátky 1993 byla olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem zasvěcena Dobrému Pastýři.
Od ledna 1999 podaný návrh na zařazení kaple s areálem hřbitova za kulturní památku byl Ministerstvem kultury ČR schválen v únoru 2004.
Od tohoto roku jsou také realizovány větší opravy kaple. V roce 2004 – 2005 byla provedena obnova věžičky, výměna poškozených prvků krovu, osazení zvonu a žaluzií do oken lucerny. Byl proveden nátěr a částečné vyspravení obvodového pláště a osazeny provizorní dveře. Doplněno bylo také vnitřní vybavení kaple.

FOTOGALERIE

Předchozí kostel Obrázek kostela Další kostel  
Tyto stránky vytvořil  Josef Šebetovský Copyright © 2007-2023