Drevené kostely Ceské republiky

Úvod Mapa kraje Seznam kostelů Rok výstavby Odkazy Mapa stránek

Frýdek
kaple svatého Kříže v lese Hájku

Z dnes již blíže neznámých důvodů postavil v roce 1786 lesník Michael Hirschheimer nad zdejším pramenem prostý dřevěný kříž. Podle jiné legendy se na tomto místě již dříve zastavovali lidé, kteří si zkracovali cestu z Lískovce do Sedlišť, nebo když šli na trhy do nedalekého Frýdku. Záhy prý odhalili lahodnou chuť zdejší pramenité vody a někteří se přitom zázračně vyléčili ze svých neduhů.
Protože příchozích mariánských poutníků začalo přibývat a častá nepřízeň počasí bránila konat pobožnosti pod širým nebem, nechal frýdecký děkan Justus Vilém hrabě Pražma opatřit kříž dřevěnou stříškou na způsob malé kapličky. Jeho nástupce v děkanském úřadě Karel Josef Šíp, farářem ve Frýdku se stal po rezignaci hraběte Pražmy v roce 1788, v roce 1796 nechal do Hájku pořídit křížovou cestu a rozšířil střechu nad křížem. Pramen byl uzavřen a voda z něho protékala zavedeným kanálkem. Právo na kříž si přivlastňovala vrchnost, na jejímž pozemku stál. Peníze vybrané a věnované poutníky během roku dosahovaly částky 100 florinů, byly přiřknuty mariánskému kostelu. V roce 1834 nechal Šíp dřevěnou kapli, zasvěcenou sv. Kříží, zvětšit do dnešní podoby.
Cesta ke kapli v Hájku vedoucí z Frýdku přes Lískovec byla upravena v roce 1835, tehdy mnoho věřících ochotně a bezplatně pracovalo na její obnově a zpevnění, aby jak pěší, tak zejména na vozech jedoucí poutníci měli ke kapli snadnější přístup. Šípův následník Pavel Prutek dal v roce 1840 postavit kamennou studnu nad pramenem, který doposud prýštil volně ze svahu pod kaplí. Ve stejném roce také byly opraveny kamenné schody od kaple ke studni vedoucí. Za faráře Jana Koziara, arcikněze a vrchního dohlížitele venkovských škol v okrsku těšínském, v roce 1851 kapli vydláždili kamennými dlaždicemi a obohatili její vnitřní výzdobu.
K velkým úpravám v Hájku došlo za generálního vikáře a frýdeckého faráře Karla Findinského, který nechal opravit studnu, která byla opatřena litinovou mříží a také zastřešena, a také pořídil betonovou nádržku, aby si v ní znavení poutníci mohli omýt nohy před další cestou do Frýdku. Konečně v roce 1871 také pro kapli v Hájku pořídil sousoší hory Kalvarské a 15. srpna téhož roku kapli slavnostně posvětil.
Kaple sv. Kříže v Hájku oproti jiným dřevěným kostelům a kostelíkům nemá srub sroubený z trámů, ale je celá postavena ze širokých desek. Naposledy byla důkladněji opravena v roce 1953. Před vchodem ji doplňují sochy Panny Marie a Spasitele z umělého kamene, umístěné po stranách kamenného schodiště, které klesá ke studni. Kaple se ještě v poměrně nedávné době nezamykala, ostatně jako jediná z dřevěných sakrálních staveb má jediný velmi rozměrný vchod na způsob triumfálního oblouku, který uzavírají novodobá železná vrata s mřížovím.

FOTOGALERIE

  Předchozí kostel Obrázek kostela Další kostel
Tyto stránky vytvořil  Josef Šebetovský Copyright © 2007-2023